Meriti sa traiesti civilizat

Tineret şi educaţie

TINERET ŞI EDUCAȚIE

Ne străduim prin proiectele noastre să asigurăm copiilor noştri cele mai bune condiţii de studiu şi învățământ cu obiectivul major ca fiecare dintre ei să vină cu drag la școală şi nu din obligație! Ne stă tuturor la îndemâna să gândim şi să modelăm acest sistem astfel încât fiecare copil să-şi regăsească în interiorul lui dorințele şi abilităţile proprii, să-i stimuleze fantezia şi interesul pentru progres, cunoaștere şi implicare. Trebuie să-şi dorească mai mult, mai repede, mai bine, mai frumos şi să simtă ca el personal este o parte importantă a acestui proces! Vă garantez că sprijinit de familie şi prieteni şi având suportul educaţional aferent va deveni din ce în ce mai bun! Veţi fi mândri de realizările lui! Ca şi noi de altfel!

– proiectul vizează transformarea radicală a sistemului actual de educație şi învățământ, aducerea acestuia la standardele şi cerinţele anilor 2020 atât din punct de vedere al siguranței elevilor şi a clădirilor, dotărilor şi mobilierului necesare desfășurării activităților didactice şi extraşcolare cât şi din punct de vedere al calificării cadrelor didactice, a calității materialului informațional predat, a metodelor şi dispozitivelor utilizate;
– se va pune accent pe cursurile de informatizare, robotică şi limbi străine (în special engleza) începând chiar de la grădiniţă şi școala primară;
– se vor crea spații interioare şi exterioare corespunzătoare desfășurării unor activităţi sportive școlare normale inclusiv bazine de înot acolo unde condițiile permit;
– scopul este generarea unui model educațional de succes cu aplicabilitate la nivel național şi pentru a avea succes, necesita participarea întregului corp profesoral local, alături de un grup cât mai larg de părinți care să participe şi să se implice activ în acest proiect;
– proiectul, de importanță majoră pentru comunitate, va demara prin efectuarea unui studiu complex care va conţine toate elementele necesare unei analize realiste a situației existente (în rețeaua publica şi privată) şi care, în corelație cu evoluția numerică a populației şi cu criteriile educaționale solicitate de părinți, cu normele şi standardele naționale şi europene, vor sta la baza întocmirii unui plan multianual de redresare a sistemului educaţional local.

– vor fi demarate discuții cu posibili investitori din țară şi din străinătate în vederea construirii unui hub educaţional de elită care să acopere necesităţile locale şi să poată constitui un punct de atracție şi pentru alți elevi şi studenți, din țara sau străinătate;
– creșterea standardului de calitate, îmbunătățirea condițiilor de muncă şi dotările de ultima generație vor conduce în mod natural la atragerea unor corp profesoral de mare valoare pregătit să aducă plusvaloare actului educaţional şi gata să pregătească serii de absolvenți cu performanţe mult peste media naționala;
– primăria va identifica suprafețele necesare noilor construcții şi va pune la dispoziţie infrastructura necesară derulării proiectului, va coordona şi se va implica permanent în bunul mers al acestuia.

– va fi stimulata educația vocațională a elevilor prin finanțarea achiziției de materiale, componente şi dispozitive specifice necesare în laboratoare, ateliere precum şi crearea de săli speciale de artă, dans, muzica şi sport; copii vor fi sprijiniți să-şi dezvolte aptitudinile native astfel încât să şi poată exprima şi dezvoltă personalitatea liber şi armonios;
– igiena şi sănătatea copiilor precum şi a celor implicați în procesul de învățământ, constituie o condiție primordială desfăşurării în siguranţă a întregii activităţi didactice. Până la finalizarea pandemiei de Covid-19 este obligatorie instituirea unor măsuri drastice de păstrare a distanţei fizice, purtarea permanentă a măștii , igienizarea şi dezinfectarea suprafelor şi mâinilor cu produse corespunzătoare;
– avem în vedere introducerea şi finanțarea prin grija consiliului local, a câte unui cabinet dentar în fiecare școala astfel încât fiecare elev va primi îngrijire gratuită şi educaţie stomatologică încă din clasele primare evitând apariţia ulterioară a unor carențe de acest gen.

Viața ta este prioritatea noastră!

Pentru că tu știi că educația înseamnă civilizație!