Meriti sa traiesti civilizat

Siguranţă

– se vizează transformarea postului local de Poliție într-o secție distinctă cu toate atribuțiunile şi sarcinile aferente;
– clădirea unde se afla sediul central va fi expertizată și în funcție de rezultat vor fi luate deciziile privind reabilitarea acesteia sau demolarea şi construirea unei clădiri noi, moderne şi funcționale corespunzătoare obiectivelor proprii şi standardelor europene;
– se va asigura, prin finanțare de la buget şi fonduri europene, instalarea de camere de supraveghere pe toată suprafaţa orașului legată direct la un dispecerat de monitorizare pentru intervenția rapidă în caz de necesitate;
– obiectivul este reducerea drastică a infracționalității, asigurarea ordinii şi liniștii publice, prevenirea şi descoperirea infracțiunilor şi a contravențiilor pe raza orașului, menținerea disciplinei în construcții, activitatea comercială şi protecția mediului şi luarea măsurilor legale ce se impun.

– obiectiv la stadiul de propunere, va fi luat în vedere pe măsura dezvoltării şi extinderii orașului;
– se va reface şi extinde rețeaua de hidranți pentru pompieri şi amplasarea lor în punctele strategice astfel încât să asigure sursa de apă necesară în caz de evenimente de acest gen.

Viața ta este prioritatea noastră!

Iar tu meriți să trăiești civilizat și în siguranță!