Meriti sa traiesti civilizat

Mediu

MEDIU ÎNCONJURĂTOR

Protejarea mediului înconjurător în beneficiul generațiilor viitoare reprezintă una din provocările majore ale epocii noastre și, deși acționăm fiecare la un nivel diferit, efortul trebuie să fie unitar. Fie că vorbim de un continent, o țară sau un oraș, mediul înconjurător trebuie să reprezinte o prioritate pentru fiecare.
În Popeşti Leordeni, poluarea se află în topul problemelor, deși activitatea industrială s-a redus considerabil în ultimii 30 de ani. Numărul mare de mașini, lipsa infrastructurii rutiere, lipsa spațiilor verzi, ignorarea normelor de protecție a mediului sunt doar câteva dintre cauzele care cresc poluarea în oraș. Efectul îl resimțim cu toții: un oraș sufocat, plin de praf, gunoi, mirosuri și pulberi în suspensie. Dacă factorii care au dus la acest lucru îi cunoaștem cu toții, soluțiile par mai greu de găsit de cei care administrează astăzi orașul. Ce e însă de făcut? Dacă traficul reprezintă o problemă majoră pentru calitatea aerului, trebuie să rezolvăm problema infrastructurii, dacă spațiile verzi lipsesc, ele trebuie create. Sunt lucruri care par simple, dar care de 30 de ani nu se rezolvă.

– plantarea unei perdele forestiere în jurul orașului se va face prin contribuția primăriei, accesarea de fonduri europene cu această destinaţie şi voluntariat, sub deviza “ Un oraș civilizat, merită aer curat” fiind menită a proteja orașul de praf, vânt, zăpada şi zgomot şi a deveni o sursă activă şi permanentă de oxigen. Toţi cei care își aduc contribuția la acest proiect vor fi popularizați prin site-ul Primăriei, se vor acorda diplome şi premii simbolice, vom institui “Ziua Arborilor” sărbătoare de importanță locală, cu concerte şi picnic, într-o zi de sâmbătă ce va fi aleasă prin vot dat prin referendum local;
– organizarea cu periodicitate a unor acțiuni tematice comune cu voluntari şi organizații de mediu menite a promova conceptul de mediu a igieniza spațiile verzi şi zonele împădurite din oraș;

– crearea şi dezvoltarea unui birou în cadrul Direcției de Proiecte Europene care să informeze şi să sprijine cetățenii şi firmele în demersul lor de accesare de fonduri menite a le îmbunătăți calitatea vieții şi reduce cheltuielile proprii cu utilitățile;
– sprijinirea extinderii rețelei de încărcare a autovehiculelor electrice şi plug-in prin informarea şi acces prioritar al membrilor comunităţii;
– sprijinirea membrilor comunității locale în achiziţia prioritară de autovehicule hibride şi electrice prin oferirea de facilitați şi chiar sprijin financiar suplimentar;
– educarea continua a membrilor comunității locale în respect faţă de natură şi mediul înconjurător.

– se va continua şi îmbunătăți sistemul actual de colectare selectivă a deșeurilor menajere în paralel cu promovarea programului național vizând educația și conștientizarea publicului privind gestionarea deșeurilor;
– se vor utiliza fonduri atrase prin programele existente astfel încât acest proiect să devină un fapt cotidian la nivelul întregului oraș;
– vor fi stimulate investițiile majore în reciclarea deşeurilor astfel colectate şi transformarea lor în materii prime şi eventual în produse finite.

– proiect major ce va rezulta în urma discuțiilor cu reprezentanții Ministerului Mediului privind soluțiile vizând închiderea definitivă şi destinația spațiului astfel rezultat;
– propunerea noastră vizează acoperirea gropii cu un strat de minim 5 m de pământ curat, compactarea acestuia şi plantarea de copaci pentru stabilizarea terenului urmată de proiectarea unuia dintre cele mai mari parcuri din zona de sud a Capitalei, zona de relaxare şi sport. Captarea gazelor emanate se va face centralizat, pe bază de proiect preliminar iar prelucrarea acestora vă constitui o sursă de energie verde menită a suplini consumul local;
– finanțarea proiectului se va face majoritar din fonduri europene în baza unor propuneri pe care suntem pregătiți să le facem;
– termen de implementare – sfârșitul anului 2021 cu realizare în maxim 24 luni calendaristice.

Viața ta este prioritatea noastră!

Iar tu meriți să trăiești într-un mediu curat și civilizat!