Meriti sa traiesti civilizat

Dezvoltare

DEZVOLTARE DURABILĂ

Plecând de la considerația că motorul ce stă la baza dezvoltării armonioase a unei localități îl constituie investițiile productive aflate pe raza să teritorială, cele care produc mărfuri, operează baze logistice, furnizează servicii şi care în general crează plus valoare şi locuri de munca prin activitatea lor, ne-am propus sprijinirea celor existente şi atragerea de noi investiții. Metoda prin care o primărie poate contribui la creșterea valorii şi numărului de investiții în raza să teritorială este aceea de a crea o infrastructură sănătoasă, flexibilă, capabilă să răspundă cererilor în continuă creștere a acestor investitori.

– efectuarea unui studiu complet de evaluare în zona respectivă care să releve situația concretă despre starea actuală a infrastructurii existente ceea ce ne va oferi imaginea investițiilor ce trebuie făcute pentru a ajunge cu acestea la nivelul calitativ conform solicitărilor din anul 2020;
– identificarea terenurilor disponibile şi a proprietarilor acestora pentru a putea discuta variantele ce pot intra în discuţie în vederea demarării acestui proiect major; discuții şi tratative cu furnizorii de utilități despre posibilitățile şi disponibilitatea acestora de a se alătura acestui proiect,
– discuții cu reprezentații ministerului transporturilor privind posibilitatea refacerii terasamentului feroviar în vederea creării unui mare centru intermodal logistic rutier şi feroviar în sudul zonei metropolitane respectiv în zona Danubiana;
– reducerea birocrației la nivel administrativ şi eliberarea tuturor avizelor şi autorizațiilor necesare în regim de urgentă, fără taxe suplimentare, transparentizarea procesului de eliberare a actelor şi eliminarea completă a comisioanelor practicate în prezent.

– crearea unor norme simplificate de înregistrare şi eliberare a avizelor şi autorizațiilor necesare demarării activității economice;
– înființarea unui birou în cadrul primăriei ce se va ocupa de crearea unei Camere de comerț şi industrie locală care să aibă contacte la nivel instituțional cu alte Camere de comerț şi industrie şi care au interes în dezvoltare şi investiții, promovarea în toate mediile şi pe toate canalele a noului parc industrial ca deschidere şi potențial de afaceri;
– demararea procedurilor de înfrățire a orașului cu alte orașe din Europa şi din lume prin care se va promova zona şi se va prezenta potențialul de creștere al orașului şi oportunitățile de investiții;
– identificarea suprafeţelor necesare înființării unuia sau a mai multe servere IT de mare performanța precum şi atragerea de investiții majore în IT având în vedere numărul mare de concetățeni cu pregătire în acest domeniu (aducem locul de muncă în aproprierea casei tale);
– obiectivul este atragerea de investiții care să depășească 2 miliarde de euro în primii patru ani de mandat.

– deschiderea de noi fronturi de lucru la nivelul orașului va însemna, fără îndoiala, sprijinirea afacerilor existente şi funcționale şi dezvoltarea acestora prin deschiderea de noi oportunități;
– ca ex: antreprenorii din construcții își vor putea extinde activitatea prin implicare în noile construcții, refaceri şi reabilitări ce vor fi generate prin acest proiecte (străzi, canalizare, trotuare, unităţi școlare, centre medicale, parc industrial…), cei din servicii pot oferi cele necesare în cadrul acestui proces (consultanta, studii, urbanism, inginerie de proiect, urmărire şi gestionare de proiecte până la înfrumusețare şi modelare corporală), restaurantele şi industria ospitalității se vor extinde şi se vor rafina, vor apărea spații pentru concerte în aer liber, piscine, săli de ballroom; iubitorii de sport, natura şi arta vor putea să dea măsura talentului şi aptitudinilor lor, copii vor avea acces la cele mai bune scoli dotate cu profesori de elită şi tehnici de educație ultramoderne (gen WR). Sănătatea va beneficia de investiții de ultima generație în centre de analiză şi diagnostic private precum şi de cea mai rapidă şi profesională intervenție în clipe dificile;
– forța de muncă, un capitol deficitar în acest moment, va beneficia de locuri de cazare cu preţuri relativ prietenoase, iar comunitatea noastră e gata să îi primească şi să îi integreze prin oferirea de locuri de munca bine plătite şi condiţii civilizate de trăi. La nivel de primărie vom apela la toate resursele şi vom face toate diligențele pentru a relansa, prin programul ANL, construcția de blocuri sociale prin parteneriate cu Ministerul Apărării Naționale care şi-a manifestat disponibilitatea de a pune la dispoziţie terenuri cu această destinaţie. Programul este încă la nivel de discuții preliminare urmând a fi concretizat după finalizarea alegerilor.

Viața ta este prioritatea noastră!

Iar tu meriți să trăiești civilizat și prosper!