Meriti sa traiesti civilizat

Critice şi urgente

– se va face în baza unui studiu de fezabilitate care va determină toate aspectele care trebuie luate în considerare în momentul demarării acestei proceduri (existența şi calitatea rețelelor de canalizare, apă, gaze, cablu optic şi electric), a studiului de trafic şi de mediu astfel încât în final toate aceste condiționalități să fie îndeplinite şi conforme.
-majoritatea drumurilor vor avea sens unic, rezultat în urma studiilor făcute de experți în domeniu, se vor crea parcări pe o singură parte a drumului, se va fluidiza traficul prin înființarea de semafoare şi sensuri giratorii;
– se vor respecta normele legale privind lăţimea minimă necesară pe fiecare tip de cale de rulare;
– vor fi create noi parcări supra sau subterane rezultate în urma studiilor făcute astfel încât să nu afectăm suprafețele verzi existente dar să soluționam această problemă;
– toate construcțiile noi vor avea prevăzute încă din stadiul de proiect, parcări subterane conform cu reglementările legale.

– alături de specialiștii de la rețelele ce administrează şi furnizează utilitățile, se va efectua o expertizare corectă a situației existente, se va efectua un studiu privind găsirea unor soluții viabile pentru remedierea situației;
– se vor face toate determinările pentru armonizarea cu celelalte deficiente din zonă (trafic, parcări…) astfel încât să se procedeze la demararea unei lucrări unitare şi coerente;
– se va demara procesul de extindere a rețelei de apă şi canalizare.

– pe toate străzile din oraș se va face de către companii specializate în urma unui studiu de impact vizual şi de mediu ce va fi avizat de membrii consiliului local;
– vor fi expertizați toţi copacii existenți, va fi evaluat gradul de pericol de prăbușire (acolo unde există) cu înlocuirea acestora; speciile valoroase vor fi protejate;
– prin contribuția primăriei şi voluntariat, sub deviza “Un oraș civilizat merită aer curat”, vom demara crearea perdelei forestiere în jurul orașului menită a proteja orașul de praf, vânt, zăpada şi zgomot şi a deveni o sursă activă şi permanentă de oxigen. Toţi cei care își aduc contribuția la acest proiect vor fi popularizați prin site-ul Primăriei, se vor acorda diplome şi premii simbolice, vom institui “Ziua Arborilor” sărbătoare de importanță locală, cu concerte şi picnic, într-o zi de sâmbătă ce va fi aleasă prin vot dat prin referendum local.

– amenajarea a cel puţin zece spații pentru practicarea sportului cu suprafaţa minimă de desfășurare a jocurilor tip baschet, volei, tenis + suprafețele adiacente necesare practicării unor jocuri de tip recreativ, la nivel de amatori, prin identificarea, achiziționarea şi amenajarea şi întreținerea acestora pe întreaga suprafaţă a orașului.
– identificarea şi achiziționarea suprafeţelor necesare amenajării unei piste circulare pentru biciclete de lungimea de cca 4 -5 km, crearea spațiilor de parcare, asigurarea logisticii necesare desfășurării de activități sportive specifice, la nivel de amatori, într-o zonă neconstruita a orașului. Se vor dezvolta șosele de acces, se vor înființa chioșcuri, terase, bănci, locuri de joacă, vor fi plantați copaci în jurul acesteia în scopul atragerii a cât mai mulţi practicanți ai acestui sport din oraș şi din afara lui. Se va face concurs de idei pentru acest proiect urmând a fi implementat cel mai bine votat dintre ele.
– vor fi stimulate investițiile private în sport şi alte activități recreative, vom asigura infrastructura necesară pentru înființarea unor zone pentru petrecerea timpului liber cu piscine, restaurante, cluburi, săli pentru evenimente, moteluri, hoteluri, parcuri tematice pentru copii, concerte în aer liber şi alte activități recreative şi culturale.

– în urma sistematizării propuse urmează ca pe sos. Olteniţei să se construiască un pasaj subteran pentru autovehicule începând de la str. Mirăslău cu ieșire spre Danubiana dincolo de actuala primărie.
– pe strada Leordeni se va crea un pasaj subteran pentru autovehicule care va avea ieșire pe str. Școlii. Cele două șosele subterane se vor intersecta într-un sens giratoriu sub actuala intersecție supraterană existentă. Accesul din parcările subterane se va face cu scări rulante şi lifturi. Găsiți mai multe detalii la secțiunea trafic a proiectului nostru;
– în urma acestei sistematizării va rezulta o mare piațetă pe suprafaţa unde actualmente se află aşa zisa piață, parcarea şi supermarketul Mega Image, piaţa de flori, primăria şi câteva magazine;
– zona va fi regândită urbanistic atât ca arhitectură, design şi utilitate. Primăria va fi demolata şi se va construi una nouă funcțională şi estetică.
– se va organiza un concurs public de idei şi proiecte şi cea mai bună soluţie va fi implementată transformând zona într-una pietonală de promenadă şi shopping, cu restaurante, muzeu, spațiu de manifestări culturale şi artistice exact aşa cum ne dorim şi nu vedem decât în străinătate. Ne propunem să realizăm cel mai frumos proiect urbanistic din țara – mândria tuturor locuitorilor acestui oraș!

Viața ta este prioritatea noastră!

PENTRU CĂ TU MERIȚI SĂ TRĂIEȘTI CIVILIZAT CÂT MAI CURÂND!​