Meriti sa traiesti civilizat

Administraţie locală

Administrație publică locală

Considerăm că orice oraș ce dorește a crea condiții optime de trai locuitorilor săi trebuie se concentreze pe atragerea a cat mai multor surse de finanțare care sa permită dezvoltarea infrastructurii, atragerea de investiții capabile sa aducă resurse la buget precum și atragerea de fonduri din alte surse cum ar fi cele europene, alături de o administrare transparentă și eficientă. 

Astăzi orașul Popești Leordeni are nevoie de reînnoirea administrației publice, de reorganizarea acesteia pe criterii de asumare și performanță condusă de oameni integri, bine pregătiți, flexibili și dinamici care sa reprezinte cu adevărat cetățeanul și interesul acestuia pe plan local.

 • reprezintă condiția esențială a unei dezvoltări urbane sustenabile;

 • prin grija Primarului și a Consiliului Local se va crea o direcție  specializată avand scopul de a identifica, analiza, pregăti documentația specifică, întocmi, verifica și depune documentația aferentă, întocmai și la timp, în vederea obținerii de fonduri cu finanțare europeană a proiectelor de utilitate publica puse la dispoziția UAT-urilor precum si a proviziona resursele necesare cofinanțării acestora.

 • obiectivele specifice sunt identificarea și generarea de proiecte în acord cu necesitățile de dezvoltare și reabilitare ale orașului, maximizarea atragerii de fonduri europene disponibile, organizarea procedurilor cu respectarea transparenței și egalității, finalizarea, urmărirea, implementarea și darea în funcțiune a obiectivelor la timp și în parametrii de calitate agreați. 

Termen: inițializare – luna Decembrie 2020, funcționare – permanent 

 • se va face prin informatizarea Primăriei si a celorlalte entități publice aflate in subordinea sau coordonarea acesteia prin implementarea celor mai moderne si avangardiste aplicații IT;

 • se va crea un departament IT de elită capabil sa administreze in timp real sarcinile de ordin tehnic si administrativ alocate, să reducă până la eliminare interferențele dintre public si funcționari, a timpului irosit la ghișee; 

 • urmărește încadrarea strictă in termenul legal de transmitere a răspunsurilor, depunerea si ridicarea online a oricăror documente uzuale (inclusiv certificate de urbanism, autorizații de construire etc), urmărirea si optimizarea treaseabilitatii documentelor, plata online a taxelor si impozitelor,  eliminarea totală a “atențiilor” etc.

Termen de initializare – luna Decembrie 2020, funcționare – permanent, upgrade – ori de cate ori se impune.

 • are ca obiectiv principal finalizarea procesului de identificare, masurare, descriere si inregistrare a imobilelor in documentele cadastrale, reprezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale ale orașului Popesti Leordeni si înscrierea acestora in Cartea funciară ce cuprinde descrierea imobilelor si inscrierile referitoare la drepturile reale imobiliare, la drepturile personale, la actele, faptele sau la raporturile juridice care au legatura cu imobilele. Entitatile de baza ale sistemului integrat de cadastru si carte funciara sunt imobilul si proprietarul.

 • prin acest sistem integrat de cadastru si carte funciara vom realiza:

a. identificarea, descrierea si inregistrarea in documentele cadastrale a imobilelor prin natura lor, masurarea si reprezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale, precum si stocarea datelor pe suporturi informatice;

b. identificarea si inregistrarea proprietarilor, a altor detinatori legali de imobile si a posesorilor;

c.  furnizarea datelor necesare sistemului de impozite si taxe pentru stabilirea corecta a obligatiilor fiscale ale contribuabililor,

d. publicitatea imobiliara, care asigura opozabilitatea drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor si faptelor juridice, precum si a oricaror raporturi juridice supuse publicitatii, referitoare la imobile.

Termen de initializare: luna Decembrie 2020, finalizare: 24 – 36 luni in functie de complexitatea lucrărilor

 • reprezintă in cel mai democratic mod de a lua parte la hotărârile si deciziile care se iau in cadrul ședințelor Consiliului Local in probleme ce sunt de interes public si cetățenesc;

 • urmărește implicarea activa a cetățenilor chemați sa voteze online pentru introducerea sau scoaterea de pe ordinea de zi a tuturor proiectelor ce vor figura pe lista; 

 • se afla in stadiul de experiment si consideram că nu poate fi pus in aplicare mai devreme de sfârșitul anului 2021 astfel incat sa poate fi gandit, creat, dezbătut si apoi realizat si pus in practică. 

 • orice sugestie, inițiativa sau experientă similară va fi bine recepționată si i se va acorda toata atentia din momentul in care primăria va avea un nou om in fruntea ei.  

Viața ta este prioritatea noastră!

Iar tu meriți respectul administrației locale!